Servicii

 • Refacere contabilitate

  Va aducem lazi evidentele contabile si reface declaratiile fiscale

  Citeste articolul
 • Consultanta financiar contabila si fiscala

  Consultanta financiar contabila si fiscala - Solutii complexe in conformitate cu legislatia fiscala dar si cu cea juridica. Intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control, etc.)

 • Mediere

  Va ajutam sa solutionati rapid, eficient si amiabil conflictele comerciale, civile si penale cu partenerii de afaceri, angajatii, institutiile statului, etc.

 • Evaluare intreprinderi

  In caz de fuziuni, divizari, achizitii va ajutam sa stiti exact cat valoareaza afacerea dumneavoastra.

 • Audit

  Va prezentam situatia reala a firmei dumneavoastra si ne asumam raspunderea.

 • Insolventa si lichidare societati comerciale

  Insolventa si lichidare societati comerciale – Suntem alaturi de dumneavoastra si in momentele mai putin placute.

 • Consultanta si asistenta juridica in materie de societati comerciale

  Infiintare societati comerciale: verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma; infiintare de filiale, sucursale, puncte de lucru; schimbare de sediu social, preluare societati comerciale; cesiune de parti sociale; modificare asociati, administratori sau prelungire mandate; majorare sau reducere capital social

  Citeste articolul
 • Expertiza. Evaluare. Audit.Cenzorat.

  Expertiza contabila judiciara Expertiza contabila amiabila Arbitraj in cauze civile Evaluarea patrimoniului societatii Audit intern; verificarea si certificarea bilantului contabil Activitate de cenzorat

  Citeste articolul
 • Salarizare si resurse umane

  Intocmirea dosarelor de personal si contractelor individuale de munca; Intocmirea adeverintelor de salariu si orice alte documente legate de personal, intocmire state de plata, etc 1. Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara (Codul muncii) 2. Stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale (Codul muncii)... Read more »

  Citeste articolul
 • Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare

  Intocmim documentatia si ne deplasam pentru tine

 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor (REVISAL)

  Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor (REVISAL): (raportare online a modificarilor din registrul de personal)

  Citeste articolul
 • Contabilitate financiara

  Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, calculul impozitului pe dividend, Intocmirea decontului de TVA

  Citeste articolul
 • Contabilitate primara

  contabilitatea registrului de casa; contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri); intocmirea deconturilor de cheltuieli; intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare); intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie; completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant; intocmirea de state de plata, pontaje;

  Citeste articolul
 • Contabilitate de gestiune

  Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor; Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice; Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare; Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori; Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.)

  Citeste articolul
 • Calcul Impozite

  Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, in conformitate cu conventiile de evitare a dublei impuneri.

 • Consultanta tranzactionala

  Pentru divizari si fuziunide intreprinderi.

 • Consolidare balante si transpunere in bilant

  Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant (va raportam in sistemele dumneavoastra rezltatele financiare)