Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant (va raportam in sistemele dumneavoastra rezltatele financiare)