Intocmirea dosarelor de personal si contractelor individuale de munca; Intocmirea adeverintelor de salariu si orice alte documente legate de personal, intocmire state de plata, etc

1. Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara (Codul muncii)
2. Stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale (Codul muncii)
3. Neinregistrarea in termen de 20 de zile de la incheiere la I.T.M. a contractelor individuale de munca (art. 14 din Legea 130/1999 modificata prin H.G. 238/2002).
4. Necomunicarea la I.T.M. a actelor privind incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca in termen de 5 zile de la perfectarea acestora (art. 14 din Legea 130/1999 modificata prin H.G. 238/2002).
5. Nedepunerea in termenul legal la I.T.M. a statelor de plata a salariilor, insotite de actele ce atesta plata contributiilor la bugetele de asigurari sociale de stat si somaj, a comisionului datorat (art. 14 din Legea 130/1999 modificata prin H.G. 238/2002)
6. Refuzul angajatorului de a elibera la cererea salariatului un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate (art. 276, al. 1 lit. b din Legea 53/2003)
7. Neincheierea in forma scrisa a contractului individual de munca (art. 10 al. 1 lit. a din H.G. 247/2003)
8. Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca (Codul muncii)
9. Nerespectarea zilelor de sarbatoare si compensarea muncii in zilele de sarbatoare (Codul Muncii)
10 Nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei (Codul Muncii)